บ้านพัก อัมพวา ตลาดน้ำยามเย็น

 
โฮมสเตย์ ที่พัก อัมพวา บ้านริมน้ำ มนต์เสน่ห์เรือนไทยไม้สักทอง สวยงาม หาดูได้ยาก ริมแม่น้ำแม่กลอง กับธรรมชาติที่รอคุณมาสัมผัส
ที่พักติดแม่น้ำใกล้ค่ายบางกุ้ง โฮมสเตย์ อัมพวา  มนต์เสน่ห์เรือนไทยไม้สักทอง #ท่องเที่ยววิถีไทย#

กิจกรรม และภาพความประทับใจ
         


ตักบาตรพระพายเรือยามเช้า


          

    

         

ปลูกป่าชายเลน  เล่นสกีน้ำ /กระดานเลน 

นั่งเรือไหว้พระ / ล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน

ขอขอบคุณทุกความรู้สึกดีดี..และทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือนอัมพวา ณ บ้านบนโฮมสเตย์

ภาพความประทับใจจากทุกท่าน.. (ส่งภาพความประทับใจ e-mail :chatchadhad@gmail.com  หรือ   

 www.facebook.com/baanbon   / ID Line  :  baanbonhomestay

     พี่ๆ คณะนครสวรรค์

คณะครู- อาจารย์  โคกสำโรง จ.ลพบุรี                   คณะฯ โรงพยาบาลหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ                                  

คณะฯ อสม. จังหวัดนครสวรรค์                          คณะฯ  โรงพยาบาล หัวไพ จ.นครศรีธรรมราช                                             

คณะฯ สหกรณ์ จังหวัด แม่ฮ่องสอน                        คณะฯ นักเรียน โรงเรียนพะเยาวิทยาคม  จังหวัดพะเยา

คณะฯ อสม. ต.สุเทพ  จังหวัดเชียงใหม่                    คณะฯ อสม.ทุ่งหมอ  จังหวัดสงขลา

คณะฯ นักศึกษา สถาบันราชภัฎพระนคร                    คณะฯ อสม.พิษณุโลก   จังหวัด พิษณุโลก

คณะฯ นักศึกษา มหาวิทยาลัยทองสุข                          คณะฯ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ  อุตรดิตถ์

คณะฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี                    คณะฯ อสม.เมืองน่าน   จังหวัด น่าน

คณะฯ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา          คณะฯ โรงพยาบาล มหาสารคาม

คณะฯสำนักงานจัดหางาน จังหวัดสตูล                           คณะฯ นักเรียน โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

คณะฯ นักเรียนโรงเรียนรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา                  คณะฯ นักเรียน โรงเรียน เตรียมอุดมภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชมรมสมาธิเพื่อชีวิต                                                  คณะฯ นักเรียนโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัด พังงา

คณะ ฯกรมการขนส่งทหารเรือ จังหวัดสงขลา                  คณะฯ นักเรียน-ครู โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม  จังหวัด ลำพูน

คณะนศ. ฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่                        คณะฯ นักเรียน-ครู โรงเรียนบ้านน้ำปุด  จังหวัดตรัง

คณะฯ คุณครู่โรงเรียนบ้านเชียง  จังหวัดอุดรธานี               คณะฯ อสม. โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะฯ พัฒนาชุมชน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก                      สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย 

คณะฯนักเรียน-ครูโรงเรียนเซนหลุยส์ ฉะเชิงเทรา               คณะฯนักเรียน-ครู โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก จังหวัดสงขลา

คณะครู วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดแพร่                                คณะครู  โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม  จังหวัด บึงกาฬ  

คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง       คณะนักเรียน-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย   

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี วิทยาเขต ชลบุรี        คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

คณะนักเรียน คุณครูโรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์          คณะนักเรียน ครู โรงเรียนประชาวิทย์   จังหวัดลำปาง 

คณะฯ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี          คณะคุณครู นักเรียน โรงเรียนประชานาถ  จังหวัดนครปฐม

คณะฯมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดนครสวรรค์             คณะนักศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฎ บุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี    

คณะ อสม. วังกะพี้ จังหวัด อุตรดิตถ์                                     คณะ อสม.ตำบลน้ำดิบ  จังหวัดลำพูน 

คณะอสม.อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช                     คณะองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน จังหวัดพะเยา

คณะครู นศ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าใหญ่วิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

คณะครูและนักเรียน ร.ร.บ้านก้อทอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก               คณะครูและนักเรียน ร.ร.เทศบาลสอง บ้านมาลายูบางกอก  จ.ยะลา

คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จ.นครราชสีมา    คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สุพรรณบุรี 

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จ.ตรัง         คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะครูและนักเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช               คณะครูและนักเรียน เตรียมอุดมภาคใต้  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะนักเรียน คุณครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  จ. นครศรีธรรมราช      คณะอสม.เทศบาลสันผักหวาน  จ.เชียงใหม่

คณะน้องๆ จากมูลนิธิดำรงชัยธรรม                                         คณะครูและนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์ จ.ร้อยเอ็ด

คณะอสม.เทศบาลต.นาเมือง  เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด                     คณะนศ.และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

คณะน้องๆ นศ.มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี                               คณะนร.และคุณครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

คณะนักเรียนและครู โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)จ.ชุมพร    คณะนร.และครูโรงเรียนสีคิ้ว  จ.นครราชสีมา 

คณะนศ.จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               คณะนศ. INTER  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

คณะนศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  จ.ฉะเชิงเทรา     คณะนร.และครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์

คณะนร.และครูโรงเรียนวัดสุวรรณโกสิต ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช          คณะนศ.และอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครศรีธรรมราช

คณะนร.และครูโรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราชนุกูล จ.จันทบุรี                        

                                                               ฯลฯ


Main MenuSide Page


 


 สถิติวันนี้ 10 คน
 สถิติเมื่อวาน 14 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
573 คน
3450 คน
5381 คน
เริ่มเมื่อ 2010-09-22

/www.nrhomestayamphawa.com


 


 

##copyright  by  baanbonhomestay##

Website Templates by Free CSS Templates